Com aprenem anglès?

                                  De 4 a 7 anys                                 

L’objectiu principal durant aquesta etapa és que els nens i nenes es familiaritzin amb una llengua que no és la seva materna.

Durant els primers anys de vida, els nens es troben en un període sensible per al llenguatge; parant atenció a què diem i com ho diem, abans que ens n’adonem ja parlen el mateix idioma que nosaltres. Es tracta d’un bon moment per treballar especialment l’entonació i fonètica anglesa, que incorpora una sèrie de sons que no existeixen en la nostra llengua materna.

Conscients d’aquest mecanisme biològic que tenim interioritzat de petits, treballem amb un material adequat per aquestes edats amb l’objectiu de fer que l’adquisició de la llengua sigui possible i efectiva. Les històries, les cançons i els jocs representen un material fonamental i atractiu per assolir aquest objectiu.

                                  De 8 a 12 anys                                 

Durant aquest període d’aprenentatge, l’alumne, ja amb una base inicial d’anglès, està preparat per anar ampliant els seus coneixements gramaticals i lèxics d’una manera més ràpida.

És molt important que vagi agafant la confiança necessària per fer cada vegada més un ús extensiu de la llengua. És aquí quan començarà a tenir una actitud més activa i independent a l’hora d’utilitzar tots aquells continguts que va treballant. Per fer-ho possible, treballem les estructures necessàries amb exercicis molt diversos amb l’objectiu de que quedin interioritzats i automatitzats. Així, l’alumne no ha de recórrer a la traducció simultània, com moltes vegades és el cas d’aquells que inicien l’estudi ja en edat adulta.

El material que utilitzem treballa històries atractives pels alumnes, alhora que contenen els ítems necessaris perquè puguin anar progressant en el camí de l’aprenentatge de la llengua.

                                  De 13 a 18 anys                                 

En aquesta etapa volem que l’alumne tingui un compromís personal en què, de forma conscient, es fa responsable del seu propi aprenentatge. Li proporcionem una sèrie d’eines i estratègies com a mitjà per esdevenir un parlant cada vegada més competent.

És en aquesta fase que es treballa de forma més focalitzada tots els aspectes propis del llenguatge: gramàtica, comprensió i producció escrita, producció oral, comprensió de diversos accents i estructures lèxiques, entre altres.

L’objectiu és dotar-los dels coneixements necessaris perquè puguin utilitzar l’anglès no com una finalitat, sinó com un mitjà de comunicació i de creixement personal i acadèmic, preparant-se alhora per un futur professional no gaire llunyà.

                                  Adults                                                

Coneixem la importància que avui en dia tenen els idiomes en la nostra societat. Bé sigui per millorar la nostra situació laboral, viatjar, comunicar-se sense problemes o adquirir nous coneixements, l’anglès té cada cop més un paper primordial en el nostre dia a dia.

És per això que el nostre principal objectiu és facilitar un procés d’aprenentatge en què la comunicació oral i la comprensió auditiva siguin elements clau.

La nostra prioritat és que l’alumne posi en pràctica tots els continguts que anem treballant. Tot el treball a nivell lèxic i gramatical té una única finalitat: fer-se efectiu en el procés comunicatiu. Per assolir aquest objectiu, les activitats de parla tenen un lloc preferencial en els nostres cursos: treballem amb grups reduïts en què l’alumne es pot sentir còmode i té oportunitat de participar activament per expressar la seva opinió o idees al voltant dels diferents temes que es van tractant.

Vine a provar-ho!

PÀGINA PRINCIPAL