Drets d’imatge

Per tal d’autoritzar la utilització de l’ús d’imatges, publicació de dades de caràcter personal i de material que elaboren els alumnes, cal que accediu a la documentació adjunta, ompliu les dades i ens la feu arribar signada.

Podeu descarregar l’arxiu adjunt o clicar sobre els enllaços per tal d’accedir al formulari online: